Kim jest Jezus #1

Cudowne narodziny.

Celem tego kursu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie kim jest Jezus i dlaczego warto poznać Go lepiej?

Kurs oparty jest na ewangelii św. Łukasza i jej wiernej ekranizacji – filmu Jezus.

Proszę obejrzyj poniższy fragment filmu Jezus – ewangelia św. Łukasza 1,1-2,20.

I odpowiedz na pytania:

  1. Co najbardziej poruszyło Cię w tym fragmencie?

2. W jakim celu św. Łukasz spisał tę ewangelię? (pierwsze słowa filmu)

3. Co Anioł powiedział Marii o dziecku, które ma urodzić? Kim ono będzie?

4. Kim według słów Anioła wypowiedzianych do pasterzy jest to dziecko?

Narodziny Jezusa świadczą o tym, że kiedy dorośnie będzie kimś szczególnym. W kolejnych lekcjach lepiej zrozumiesz dlaczego Jezus przyszedł na Ziemię i jaki wpływ ten fakt może mieć na Twoje życie.